Lễ khởi công tòa nhà Forest In The Sky siêu tổ hợp Spa làm đẹp hàng đầu Châu Á

Sáng 24/11/2016 tại Ngọc Thanh, Phúc Yên Vĩnh Phúc – Flamingo Đại Lải long trọng tổ chức lễ khởi công tòa nhà Forest In The […]

25/11/2016 Phuong Nguyen