HVG Office – Rừng trong văn phòng

Điểm nổi bật của không gian trong HVG Office này là những mảng tường xanh lớn với nhiều loại cây và hoa nhiệt đới. Các […]

26/09/2016 Chili System