Tổng thể cũng như khu biệt thự mẫu đều rất đẹp

Ở đây rất đẹp, tổng thể cũng như khu biệt thự mẫu Flamingo đều rất đẹp. Cá nhân tôi rất thích mặt nước lớn đặc […]

26/09/2016 Chili System